"...sa may paanan Niya, nakita ko ang tayog at ningning ng aking mga pangarap. Tama, sa may paanan Niya, doon ako magsisimula..."

Saturday, October 23, 2010

Please visit my new blogsite. Thank you! :]

No comments: