"...sa may paanan Niya, nakita ko ang tayog at ningning ng aking mga pangarap. Tama, sa may paanan Niya, doon ako magsisimula..."

Wednesday, November 19, 2008

Pamamaalam


…mananatiling buhay ang pangarap
saan man ako dalhin ng pagod at hirap.
sa bawat butil ng pag-asa
magsisilbing lakas ang kanyang ngiti..
lilisan ako sa bawat pagpatak ng ulan
at magbabalik dala ang sinag ng araw
panibagong yugto, panibagong buhay
sasakay ako sa kanyang alapaap...
mula dito, sa kanyang paanan
magsisimula akong lumakad
magsisimula akong lumakad,
hahakbang papalayo sa mundo
Isang pamamaalam sa mga nakasama
isang pagbati ng maligayang paglalayag
sapagkat bukas, bukas na bukas din,
babalik na ako, SA KANYA...

2 comments:

paperdoll said...

kala co magpapaalam ka na dito. . hehe. . babalik ka na? kay lord?

go!hehe

Bienthoughts [a.ride.to.life] said...

Kay Lord... tama ka.. magbabalik loob na ang nawawalang tupa.. ;-)